ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

6:30

עיצוב

ילנה

עיצוב

ילנה

7:40

7:40

ילנה

עיצוב

7:40

ילנה

עיצוב

7:30

דריה

עיצוב

8:30

ילנה

עיצוב

8:40

עיצוב

דריה

16:30

16:30

בטי

עיצוב

16:30

ילנה

עיצוב

16:30

ילנה

עיצוב

17:30

עיצוב

בטי

17:30

עיצוב

ילנה

17:30

עיצוב

בטי

17:00

עיצוב

דריה

18:00

18:00

ליעד

פילאטיס

18:00

ליהי

שריפת שומן

מתקדמים

18:30

18:30

בטי

עיצוב

18:30

ילנה

שריפת שומן

18:30

בטי

TRX-פונקציונאלח

19:30

יוגה

סנדרה

19:00

עיצוב

ילנה

19:30

בטי

BOOTCAMP

19:00

ילנה

עיצוב

20:00

20:00

פילאטיס

ליעד

20:30

שריפת שומן

מתקדמים

דריה

20:00

שריפת שומן

ילנה

20:00

ילנה

עיצוב

21:00

עיצוב

ילנה

21:00

גברים-כוח

ילנה

עיצוב

ילנה

גברים-כוח

ילנה

יום ראשון

6:30

ילנה

עיצוב

7:40

ילנה

עיצוב

16:30

בטי

עיצוב

17:30

בטי

עיצוב

18:30

בטי

עיצוב

20:00

ליעד

פילאטיס

21:00

ילנה

גברים

יום שני

16:30

ילנה

עיצוב

17:30

ילנה

יעצוב

18:30

ילנה

שריפת שומן-כוח

19:30

סנדרה

יוגה

20:30

דריה

שריפת שומן HIT מתקדמים

יום שלישי

8:30

ילנה

עיצוב

18:00

ליעד

פילאטיס

19:00

ילנה

עיצוב

20:00

ילנה

שריפת שומן-כוח

21:00

ילנה

עיצוב

יום רביעי

6:30

ילנה

עיצוב

7:40

ילנה

עיצוב

16:30

בטי

עיצוב

17:30

בטי

עיצוב

18:30

בטי

עיצוב-פונקציונאלי

20:00

בטי

BOOT CAMP -תחנות

יום חמישי

17:00

ילנה

יעצוב

18:00

ליהי

שריפת שומן מתקדמים

19:00

ילנה

עיצוב

20:00

ילנה

עיצוב

21:00

ילנה

גברים-כוח

יום שישי

7:30

ילנה

עיצוב

8:40

ילנה

עיצוב

יום שבת

21:00

ילנה

עיצוב

צרו קשר